Cây Nho Pháp giống

Với đặc điểm của nhân giống vô tính, cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ.

Đánh giá

9084 lượt xem
  2016-04-25 21:19:31