Cây Bưởi Hoàng Giống

Cây Bưởi hoàng giống được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ

Đánh giá

7776 lượt xem
  2017-02-07 12:21:20