Cây bưởi Da xanh

Giống Bưởi da xanh được nhân giống vô tính với đặc điểm của cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ

Đánh giá

7587 lượt xem
  2017-02-07 12:20:12