Cây Hồng Xiêm Xoài giống

Cây giống Hồng xiêm xoài được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ
 

Đánh giá

2917 lượt xem
  2016-04-25 17:13:04