Cây táo Đào vàng

Với đặc điểm của cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ Cây táo Đào vàng nhân giống vô tính cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng ổn định Cây táo Đào vàng nhân giống vô tính cho cây giống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao

Đánh giá

22329 lượt xem
  2016-04-25 21:04:53