Hạt giống rau tần ô (Cải cúc)

Cải cúc giàu dinh dưỡng, ngoài lipit, protit, gluxit còn có vitamin B, C và vitamin A. Cải cúc là loại rau ăn lá khá phổ biến với bà con và rất dễ trồng. Thời gian cho thu hoạch ngắn30-40 ngày từ khi gieo hạt. Cải cúc có thể trồng vào các tháng:1, 2, 3, 8, 9, 12.

Đánh giá

1109 lượt xem
  2016-07-27 19:11:49