Vòi tưới 8 tia - Điều chỉnh lưu lượng

Vòi nhỏ giọt kết hợp phun 8 tia màu đỏ. Có thể ứng dụng tưới cảnh quan, sân vườn nhỏ rất tuyệt vời.

Đánh giá

2795 lượt xem
  2015-09-03 14:36:57