Dây tưới nhỏ giọt quanh gốc cây hồ tiêu, tưới cà phê, tưới cây ăn quả,

Dây tưới nhỏ giọt quanh gốc cây hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả,

Đánh giá

4975 lượt xem
  2015-04-21 16:03:46