Cây Dâu Tây Cảnh

Cây Dâu Tây Cảnh cùng họ với dâu tây ăn quả, tuy nhiên quả của loại dâu cảnh này nhỏ hơn. Khi chín quả có màu đỏ sặm và không có vị ngon như dâu tây ăn quả. Bù lại dâu tây cảnh sai quả và có thể trồng cho quả quanh năm. Từng trái nhỏ màu đỏ mọc toả đều như những đốm lửa nhỏ xinh làm sáng rực không gian quanh nhà bạn.

Đánh giá

2101 lượt xem
  2018-07-24 23:13:31