Hoa Dạ Yến Thảo

Dạ yến thảo(Dã Yên Thảo), tên tiếng Anh là Petunia, là một loại hoa một mùa (annual); nghĩa là chúng chỉ trổ bông một đợt rồi tàn luôn cả cây. Chúng ta thường mua dạ yên thảo ở ngoài chợ khi chúng đang tưng bừng trổ bông.Gieo hạt trong nhà vào những khay nhỏ và mang trồng ngoài vườn khi hết sương giá

Đánh giá

3835 lượt xem
  2018-07-24 23:19:26